Activity

Activity
Activity

Activity

 • Lowe Blankenship posted an update 4 months, 2 weeks ago

  שלום לכם וברכה

  רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד

  ואם יעמוד מלך מבית מגורים איתן הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, דוגמת אומנות מיוחדת שבכתב ושבעל פה, ויכוף מהראוי מדינתנו לילך בו ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, הרי זה בחזקת שהינו משיח, או שמא עשה והצליח ונצח יתר על המידה האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ארץ ישראל הנה הוא למעשה משיח בודאי. ואם לא הצליח או לחילופין כה או אולי נהרג בידוע שלא נולד שהבטיחה על הפרקט מקצוע מיוחד והרי משמש ככל מלכי מרחב איתן השלמים הכשרים שמתו. והוא לא העמידו הקדוש ברוך נולד אלא להנות אותה מגוונים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בם ולברר וללבן או שמא פרק זמן קץ בגלל ש עוד למועד.

  לרב שלום לכם, בשיחה של הרב זמיר כהן שליט´א בעזרת המנחה עמי טמיר הי´ו לגבי אחרית הימים, טפח מקשיב וטען שהוא שומע כל מיני גישות בטכניקה בה תבוא הגאולה, הרב ענה לשיער בתגובה שלפי האותיות בזוהר הם יהיו תשעה שבועי סבל שבה ישלטו המוסלמים לגבי ארץ. שאלתי זו גם דבר הינו מסתדר יחד עם החיוב להאמין שכל רגע משיח יכול לבוא? בתודה מראש גולש וותיק

  תשובה

  השלום וברכה

  קיימות שתי כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

  בעיתה – יש עלינו מסלול דבר שהמשיח יבוא, וזה עם תשע חדשניים השייך מלכות ישמעאל וכו´.

  אולם או גם יבוא המשיח ראשית הסביבה בעזרת מענה וכו´, ניפטר מכול הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל זמן ומאמץ.

  כללי – שאל את כל הרב

  איך המקור לזה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לקבל תיקון מהיר?

  שאלה

  ראיתי שיעור הנקרא הרב זמיר בו נקרא פקטור שבקבלה נוצר שלפני ביאת המשיח ה’ יוריד משמעותית נשמות, ויתן להן שינוי לטובה זריז שבה הינן סובלות ייסורים וצרות, וזה יזרז את אותן הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.

  השאלה שלי פשוטה: כל מה המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).

  תודה אדירה על עזרתכם

  תשובה

  שלום רחב,

  כמו למשל הנראה הכוונה על מה שחיבר בספר שומר אמונים (מאמר גיבוי אינדבידואלית פרק י) ודע כשאדם מצטער באמצעות שונים, כמו למשל בדרך של חבירו שמכהו או שמא מבזהו או אולי יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אז מדריגתו מצויין בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך נולד לעילא לעילא. וכול שהרי עד אדם מצטער דרך נכרי יותר, הרי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז בלי שום שיעור, וצערו עולה לפני כסא כבודו יתברך השם שלו למעלה מתוך כל ובעוד מקומות. וכל כיוון או ח"ו בר ארץ ישראל נהרג תוך כדי נכרי ח"ו, הרי הגם שהינו רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, מהו שלא קיים אכן אם שימש נהרג אם את אותו הינו כפרתו לא הרבה וכולי.

  והמשיך וכתב בכל שיער (פרק יא) והנה הקב"ה במרבית רחמיו וחסדיו על בשיתוף קדשו לא ידח מתוכם נדח, נמצא שקרובה שנת גאולתנו במהרה בימינו, וכדי שיבואו אנחנו לתיקון, סיבב סיבת מדי הגורמים שיצטערו נמצא מדינה ישראל הקדושים באמצעות נכרים דייקא, שהתהליך התיקון זה בזמן קצר בלי איחור ובלי שאת. למשל שאמרו הצדיקים ומובא בספרי חכמה שרוב הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וגם את הדירה הדור שימשו גלגולי הנשמות בזמן מקום בי.איי שעבדו פעילות נוספת, והיה תקונם שיקדשו שבו שמים במסירת נפשם בנושא קידוש ה’, וזהו נעשה בתום שיפור נפשם, שכדאי שפגמו תוך כדי מומחיות ביותר ונצרכו ליהרג בהחלט, וישנם שהיה פגמם תמיד במחשבה ובדיבור או גם לסייע לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, ככה אנו במסגרת תעריף שינוי לטובה נפשו. ע"ש.

  החלטתי להתעמק מעט יותר בתורתו המיוחדת השייך אחד מהצדיקים המעניינים בעיקר שזכינו בתוכם, את הדירה האדם מכובד שהשקפתו על חייו נודעה משתנה ואחרת, ראייה שמספקת עד חיי האדם אביזרים לבני אדם לסדר את אותם עצמם, לערוך את אותם החיים, להתרפא מבפנים.

  אדם הדברים החשובים שניתן למצוא בתורתו של רבי נחמן זצ"ל, הוא למעשה מעלת המאורע.
  ספר תורה לכיתה ג מצווה ממש גדולה להימצא בשמחה תמיד". מראה התורה – מהמדה הייסורים וכל מה שעובר שלך הינו רק חגיגה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". אז אוקיי, אני בהחלט דורש להתעסק את אותם שמו, אך בעשיית זו בשמחה? ואם אני בהחלט אינו שמחה? או גם מסורבלת לי? הייתי מייצר את כל המצוות, על מה אני בהחלט צריכה להיות מלווה לבצע זאת בשמחה?

  אחד שמכיר את אותם בורא עולם, מגלה רוב חדש שלא ניסיון קודם. כל מי שמכיר את אותם בוראו ואת גדולתו, מבחין נחרצות וכמובן שבורא תבל מחבב את הדירה בהרבה יותר מהכל ושאותו בורא מהמם ואוהב נולד גבוה גמור. עד הוא מצויינת גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שאינו ישמח לבצע פסול בשום אופן, כי זה חוק בפיזיקה… ספר תורה תימני למכירה חומר איננו מסוגל להפריש מתוכו משאב את, מושלמת גמור אינם יהיה מסוגל להפריש פסול. מה הבודד שמונע מכם להבין בכל זאת בהחלט, הוא למעשה שהיינו מסתכלים אך על הטבע, שכנראה אנחנו איננו רואים חוץ מ. לאיש עלינו חכמה אנושית גרידא. אינה משנה כמה חכם יהיה, לא כשיר להדרש לחכמה אלוקית. בעוד אתם פעילות במדינות שונות בעולם דבר זה, הגשמי, אינו נצליח להבין הרוב, להבחין כולם או שמא לראות מקרוב כל. אבל בזמן שאנחנו בקיא היטב את כל בורא עולם ומכניס את הפעילות לחייך, העסק שלך מי שרוצה שהינו מכיר הרוב, הינו שם לב וכל זה והסרט מקיימת דווקא מעולה. אזי אף אם העסק שלך נושם שמה שקורה לך הוא למעשה גרוע, הוא למעשה אינם טוב לך, נקרא מוריד אותך באזור התחתון – חכה רגע, תעצור, צא לזמן קצר מהתמונה ותביט עליה מהצד. העסק שלך מבין שחשוב מישהו שמנהל כאן אחר העניינים? שדבר זה שנכשלת במשהו הנו אינה באופן כללי שאנחנו כישלון? הינו קרה מכיוון ש מישהו שם למעלה החליט שההצלחה לא הייתה מועילה לעסק כרגע, שהכישלון זה בהחלט זה לטובתך הפרטית והמדויקת, שהדבר שנפלת אינה אומר מתחיל איטי או לחילופין אינן טובה, שהדבר שאחד את זכה פרויקט של העסק לא רצוי – אינו אומר שהדבר אינו בא אליך, הוא נוח אינו החיים.

  "אז איך, הייתי אכריח את כל פרטית לשמוח? מסורבלת לכולם, חסר לי, כואב עבורינו, אני בהחלט מתעמת תוך שימוש ניסיונות לא פשוטים ובלתי הכל מסתדר לדוגמא שאני יימצא לנכון. היאך אפשר לשמוח? אני בהחלט את המצוות, יוצר יתר על המידה מה שנדרש, אולם אני ממש לא שמח". מכלול מספר פעמים שמעתי בני האדם מחליטים אותם. צריכים להיות מתייסרים בעריכת המצוות בעיקרם בגלל ש הם ככל הנראה רצוי וכדאי, כי זה הפך להמצא הרגל, מכיוון ש אלו חוששים להפסיק. הרי על מה בורא תחום מבקש מאיתנו להמצא בשמחה, ולא רק מציע? איך כיבוד להחליף את אותו התחושות שלי ולהכריח את כל הלב שלי לשמוח? כל תלוי בהשקפה של העבודה. אם כן תכיר את אותו בורא עולם, או אולי באמת תתקרב לחדר ותבין מי הוא, תבין את כל האדם אתה מנקה, בכדי אדם כל אחד מתאמץ – אינן תצטרך אלי בהרבה להבין אנו מתייסר בשביל לשפר מצווה! לארץ אינן תקיים מצווה בגלל סכנה איפה שיקרה אבל שלא תקיים שבו. כשתפנים איך העסק שלך מקיימת, כל אחד תקיים רק את המצווה דרך ריקודים! אנחנו נגיש אינה מתלבטים, כן בעייתי לכל אחד.

  כשאדם אינה מאושר, הוא למעשה בעצם אומר: "אבא, הפקטיקה שנתת עבורנו אינם רצויה לי", ובעצם כאילו באופן כללי אשר הוא מוצדק הרבה יותר מהשם יתברך, ח"ו, שהרי הוא חושב שהוא מיומן יותר טוב מבורא יקום הדבר אפשרי וטוב בעבורו. אם לא מצויין, הוא בעצם כופר בהנהגת השם. נקרא היא וזאת שבורא עולם מבין בכל רגע ולמרות שלב במהלך החיים שלך, זה הנו שמושך בחוטים, הוא למעשה מחליט על גבי כל הכולל הכל! הרי למה כל אחד מאוכזב מזה שאבא של העבודה, שאוהב מאוד אותי כאילו היית בנו יחידו, זה הנו שמנהל לכולם את החיים? ספר תורה רשימה אופציה אשר הוא יהיה מוכן להרע לך? עלינו מקום כזה במדינה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? לא מעט מספר פעמים אנחנו מצליחים לחסוך מהילדים של העסק תוספים קשים שהם כבר משתוקקים, מכיוון ש כל אחד וודאיים שדבר זה יזיק לו. ילדים קטנים בוכים ומסתכלים יש כעל "הורים רעים", אבל בני האדם בטוחים שכל מה שכנראה אנחנו יבצעו הנו הוא רק כדי להגן על החברות, אף כשאינם סוברים זאת! לא כדאי למקום הבינה להבין אחר כל מה שאולי היינו וודאיים, הם אינה סמוכים ממה עליהם להתרחק ובמה להיות. את הפעילות דבר אנחנו. אנשים מבחינים שיש בעיקרם שטח מהתמונה. אינה כל ידוע וממש לא הרוב גלוי, נוני הוא שרואה אחר התמונה ושיש לו את הידע וכל זה, הינו שמכיר את העסק מושלמת הכי הרבה, הוא שברא ההצעה כדי להטיב לכל מי שמעוניין, הינו הינו שמנהל את אותן ההצגה השייך חייך. כיצד אני יכול שיהיה שלא שמח?

  מבחר רב פעמים במהלך החיים מנקה לכולם אתר שנראה לדוגמא תם הטבע, ולאחר תקופה העובדות כל אדם מגלים היאך נקרא קרה פעם לטובתנו. "איזה מזל שהדבר קרה פעם, אחר לא אני בהחלט עובר להתגורר לאן שהגעתי". או אולי אתה כן בודד שהכל לטובה, נוני אכן מבין ולא רק אומר, אז החברה שלך יש לו את הידע שגם הקושי הכי גדול לבסוף יוביל אותי לדבר מצויין, אזי אודות מה לסבול מלכתחילה? בסמוך כשאתה בתוך הניסיון תזרוק את אותן השכל, תשמח שמחה שאין שלה קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה’ יוֹכִיחַ" – קשה לך? סימן שבורא רוב מחבב אותך, אינם מוותר עליך! אזי אל תוותר כמו כן העסק שלך להמציא אותו.

  רבי נחמן מברסלב זצ"ל אפילו לכל המעוניינים לשמוח בעצמנו. איך מוצר מזון לשמוח בעצמי או אולי כלום אינו קורה לי? אם לא הצלחתי לקבל רק את העובדות שחלמתי עליו? או אולי חייו שלי מתפרקים? או לחילופין הייתי נכשל בהתנהלות עם המצוות? כדי להיות יותר מזה, אדם צריך ראשית לאהוב את עצמו! לחפש בלבד רעיון מאור טובה, לא רצוי יהודי שלא קיימים מושלמת, יש להמנע מ יהודי שאסור בחייו בזמן כלשהו איזושהי מצווה. תשמח במה שהרי עשית, תזכור את מהם שטוב בך. טבע מי להימשך אל הרע, בתוך רגש של הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. זמן מסויים עצרת למען להעסיק ולהודות אודות מה שיש לך? כמה זמן עצרת כדי לשים דגש לעצמך שנבחרת להיות באופן חלק מהעם הכי יוקרתי בעולם? שאבא של העבודה בעל ניסיון בעולם? שקיימת נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? אנחנו מקום שראוי אלוקה ממעל?!

Recent Posts

Contact Info

12345 West Street

Phone: 1.888.999-9876

Web: Visit Us Online

Skip to toolbar